Kildeliste

Det er et omfattende kildemateriale som ligger til grund for filmen om maleren Jens Søndergaard.
Udover alle de mundtlige kilder kan nævnes:
 
Thylands maler Jens Søndergaard, Villy Dall, 1992
Kataloger fra Bruun Rasmussen nr. 480 & 484, 1986
Jens Søndergaard og landet mod nordvest, Jytte Nielsen, 1995
Jens Søndergaard, Gertrud Købke Sutton, 1996
Jens Søndergaard, Nordjyllands Kunstmuseum, 1993
Venskabets gave, Grete Zahle, 1981
Pastorale om maleren Jens Søndergaard, Ole Jul, 2009
Fyrspillene i Thy, "Et Billede tid", 1992, "En skryder fro Vorherre", 1995
Tanker og Tegninger, fødselsdagsskrift udgiver af Jens Søndergaard, 1955
Kunst nr. 1, Sep. 1957, 5. årg.
Jens Søndergaard på Bovbjerg, Henry Bailum, 1957
Jens Søndergaard, Flemming Madsen & Jørgen Sandvad, 1957
Jens Søndergaards Thy, - på Thisted Bibliotek
Jens Søndergaard og hans venner, Henry Bailum, 1962
Jens Søndergaard, Vor tids kunst nr. 7, 1931
Villy Dalls researchmateriale i forbindelse med Fyrspillene i Sydthy, 1992 & 1995
Jens Søndergaard - en portrætskitse (artikel) Flemming Madsen, 1957
Thyra Søndergaards scrapbog 1919 - 51, Heltborg Museum
Breve fra Jens Søndergaard til Leo Swane fra 1920 til 1950´erne., Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftsamlingen.
Postkort fra Jens Søndergaard til Moster But fra 1942 til starten af 1950´erne, tilhører Carsten Wiedemann.
 
Malerierne i filmen ejes af private og mange findes også på en lang række danske museer.
Søg her i Kunstindeks Danmark.
En del af malerierne er fra de to museer, som permanent udstiller Søndergaard malerier. Heltborg Museum i Thy og  Jens Søndergaards Museum i Bovbjerg.
 Jens Søndergaard og Hustrus Mindelegat har givet Copy Dan fritagelse i forbindelse med filmen og aktiviteter omkring projektet.
 
Fotos er hovedsageligt udlånt fra private, gengivet i publikationer eller fundet i lokalhistoriske arkiver. De fleste af dem er mere end 50 år gamle (oprethavsloven § 70, stk. 2).

 

© 2015 All rights reserved.

Powered by Webnode